Gyermekhalandóság

A térkép a gyermekhalandósági rátát mutatják, azaz az ötéves koruk előtt elhunyt gyermekeknek az összes élve született gyermek számához viszonyított arányát (százalékban) 1800–2015 közötti években.