Rizstermelés

A termelő országok rangsora
Adatok tonnában
Kína a világ legjelentősebb rizstermelő országa (211 millió t, világtermelés 28%-a). Az első öt ország (Kína, India, Indonézia, Banglades, Vietnam) a világtermelés háromnegyed részét adja.
A világ összes rizstermelését 2016-ban 742 millió tonnára becsülték.