Banántermelés

A termelő országok rangsora
Adatok tonnában
A világ legjelentősebb banántermelője India (29,1 millió t), a világtermelés (112 millió t) egynegyed részével. Az öt legnagyobb termelő ország (India, Kína, Indonézia, Brazília, Ecuador) több mint a felét adja a világtermelésnek.