BRICS országok összehasonlítása

A diagramok Oroszország nélkül csak négy ország adatait mutatják be.
Az első diagram összehasonlítja a BRICS-országok gazdasági növekedését (GDP-növekedés) évenként az előző évhez viszonyított százalékban a 2006–2015 közötti időszakban. A tárgyévek a diagram alatti időcsúszkával változtathatók. Folyamatos húzásával látványosan kirajzolódik a változási folyamat.
A kördiagram az országcsoport összes GDP-jének országok közötti megoszlását mutatja. Az időbeli változási folyamat 1997–2021 közötti évek között tanulmányozható (2017-től előrejelzésen alapszik).
A táblázat adatsora a külkereskedelem egyik fő mutatóját (fizetési mérleg folyó áron, USD) ábrázolja 2015-ben.
Oszlopdiagramról olvasható le a munkaerő száma (millió főben) és vele összefüggésben a munkanélküliségi ráta (%-ban).