ASEAN – Beruházások

2016-ban az ASEAN térségbe áramlott 96 milliárd USD külföldi működőtőke, ami az ASEAN-on belüli befektetések közel egynegyed részét adta.
Az oszlopdiagramok mutatják 2000–2016 közötti időszakban a tőkemozgás, a tőkebefektetés és a tőkekivitel adatait (milliárd USA-dollárban).
A kördiagramok a működőtőke-befektetések ágazatoként (mezőgazdaság, bányászat, ipar, szolgáltatások, egyéb) való megoszlását mutatják 1999-ben és 2016-ban. A szolgáltatásokba történik a legnagyobb arányú (csaknem 81%) beruházás az ASEAN-államokban.