Hústermelés

A termelő országok rangsora
Adatok tonnában
A világ összes hústermelését 328 millió tonnára becsülték 2016-ban.
Kína a világ teljes hústermelésének több mint egynegyed részét adja (86 millió t). Az első öt ország (Kína, USA, Brazília, Oroszország, Németország) a világtermelés több mint felét teszi ki.