Búzatermelés

A termelő országok rangsora
Adatok tonnában
Kína a világ legjelentősebb búzatermelő országa (131 millió t, világtermelés 17%-a). Az első öt ország (Kína, India, Oroszország, USA, Kanada) a világtermelés felét adja.
A világ összes búzatermelését 2016-ban 748 millió tonnára becsülték.