Magyarország régiói

terület, népességszám és egy főre jutó bruttó hazai termék, 2012 (ezer Ft)