Gazdasági ágazatok szerepe a GDP változásához Magyarországon

Adatok %pontban. A %pont az előző évben elért GDP-hez viszonyított érték, az attól való eltérést százalékban adja meg.
A vonaldiagram az összes GDP változását mutatja évenként 2010–2016 között. Az oszlopok a GDP szerkezetét (ágazatok szerinti megoszlását) jelölik.