Mezőgazdasági eredetű metán-kibocsátás

Adatok ezer tonna szén-dioxid-egyenértékben
Szén-dioxid-egyenérték (CO2e): az üvegházgázok általános kibocsátásának mértékegysége, amely azok globális felmelegedést okozó hatását a szén-dioxidéval hasonlítja össze.
A metánkibocsátás az állatok életműködésének, az állati hulladékok bomlásának, a rizstermesztésnek, a mezőgazdasági hulladékok és a szavanna égetésének következménye.
Kína legnagyobb metánkibocsátó ország a világon (2008-ban a világ mezőgazdasági metán-kibocsátásának 17,04%-a). Az első öt ország (Kína, India, Brazília, USA, Pakisztán) csaknem a felét adja a világ teljes mezőgazdasági metán kibocsátásának (2008-ban 3,39 billió tonna CO2-egyenérték).